Verksamhet

KNUG är ett mycket mångsidigt företag. Vår affärsidé är mångfald, och helhet är vår produkt. Vi är inte som andra konsultbolag. Istället för områdesspecifik spetskompetens erbjuder vi en bred kompetens inom hela IT-området. Vi sköter både mjukvara, hårdvara, design och nätverk. Allt för att underlätta för våra kunder.

Läs mer om våra olika verksamhetsområden via menyn ovan.