IT-Samordning

Alla moderna företag behöver en IT-struktur, och för ett mindre företag är näst intill alltid den bästa lösningen att outsourca sin IT-drift till en oberoende konsult. KNUG är din konsult.

KNUG både installerar, underhåller och uppdaterar er IT-struktur, och vi gör det gärna på kvällar och helger för att störa ert arbete så lite som möjligt.